قابل توجه کارشناسان محترم فناوری اطلاعات

ضروری است شرکت ها و پیمانکارهایی که فاقد استعلام مدیریت حراست دانشگاه بوده و تاکنون برای اخذ مجوز حراست اقدام ننموده اند ، فرمهای مربوطه را تکمیل و به همراه سایر مدارک مورد نیاز در اسرع وقت به حراست دانشگاه تحویل نمایند.

«جهت شرکتهای IT، مسئولیت پیگیری دقیق و مستمر موارد فوق تا حصول نتیجه به عهده کارشناسان محترم فناوری اطلاعات واحدهای دانشگاه می باشد.»

 کلیه اعضای اصلی شرکت (افرادی که اسامی آنها در اساسنامه و یا تغییرات شرکت درآگهی روزنامه قید شده باشد) می بایست فرم زیر را با دقت  کامل، تکمیل نمایند.

جهت آگاهی بیشتر، فایل راهنما در کنار فرم قرار گرفته شده است.

فایل فرمهای استعلام این مدیریت مربوط به شرکتهای پیمانکار را می توانید از لینک زیر دریافت نمائید :

» دانلود فرمهای مورد نیاز «


 

آدرس :

آدرس :

شیراز - بلوارزند - جنب هلال احمر -ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز-
طبقه هشتم - مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

تماس با مدیریت

شماره تماس مستقیم با مدیریت حراست دانشگاه :
07132359547

شماره فکس :
07132352530

آدرس ایمیل :
herasat@sums.ac.ir

مکان نما