کلیه اعضای اصلی شرکت (افرادی که اسامی آنها در اساسنامه و یا تغییرات شرکت درآگهی روزنامه قید شده باشد) و همچنین افرادی که در غرفه ها حضور دارند می بایست فرم زیر را با دقت  کامل تکمیل نمایند.
زن
مرد
بله
خیر
متاهل
مجرد

آدرس :

آدرس :

شیراز - بلوارزند - جنب هلال احمر -ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز-
طبقه هشتم - مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

تماس با مدیریت

شماره تماس مستقیم با مدیریت حراست دانشگاه :
07132359547

شماره فکس :
07132352530

آدرس ایمیل :
herasat@sums.ac.ir

مکان نما