توصیه های حفاظتی

خبرهای it

1394-11-12

توصيه هاي حفاظتي

1- از آنجائيکه يکي از شيوه هاي مهم جمع آوري اطلاعات و اخبار توسط دشمن تخليه تلفني مي باشد ، از طرح مطالب هر چند جزئي  به افرادي که هويت آنها بر شما مشخص نيست جدا" خودداري نمائيد.

2-  در انتقال مطالب به پرسنل خود دقت كافي را مبذول داريد و اصل دانستن به اندازه لازم و مور نياز را هميشه مدنظر داشته باشيد.

3- اگر افرادي بعنوان مامورين سازمانهاي مختلف به شما مراجعه مي نمايند ، قبل از شناسائي کامل و رويت کارت و مدارک آنها ازهرگونه پاسخگوئي امتناع ورزيد.

4-  براي مواقع ضروري شماره تلفنهاي حراست ستاد خبري اطلاعات مراكز نيروي انتظامي را در اختيار داشته باشيد تا بهنگام لزوم بتوانيد سريعا" با اين مراكز تماس حاصل نمائيد.

5- درصورت آگاهي از هر نوع تخلف اعم از ارتشاء ، اختلاس ، مفاسد اخلاقي و موارد را سريعا" جهت پيشگيري و پيگيريهاي لازم به  حراست انتقال دهيد و از برخوردهاي شخصي جدا" خودداري نمائيد.

6- نسبت به اطلاعاتي که از افراد ديگر دريافت مي نمائيد دقت کنيد ، يکي از روشهاي ايجاد اختلاف و کسب اطلاعات ايجاد شايعه مي باشد.

7- دشمن در کمين است ، پس بيائيم با حفظ اسرار نظام از اقدامات او جلوگيري نمائيم.

8- اسرار محل خدمت ، در نزد ما امانت است

 پس بکوشيم با حفظ اسرار امانتدار خوبي باشيم

 

آدرس :

آدرس :

شیراز - بلوارزند - جنب هلال احمر -ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز-
طبقه هشتم - مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

تماس با مدیریت

شماره تماس مستقیم با مدیریت حراست دانشگاه :
07132359547

شماره فکس :
07132352530

آدرس ایمیل :
herasat@sums.ac.ir

مکان نما