حفاظت اسناد

خبرهای it

1394-11-12

حفاظت اسناد :

در زمينه حفاظت از اسناد محرمانه توصيه هاي زير يادآوري مي شود:


1- اسناد غيرقابل استفاده را هميشه امحاء نموده و ازدسترس افراد غيرمجاز دور نگاه داريد .

2- در هنگام خروج از محل کار حتما" اسناد طبقه بندي شده را در محل امني قرار دهيد.

3- در مکانهاي عمومي و در حضور افراد غيرمجاز و غريبه  از ذکر مطالب طبقه بندي شده جدا" خودداري نمائيد.

4- از ارائه اسناد طبقه بندي شده به اشخاصي که داراي صلاحيت هاي لازم نيستند خودداري نمائيد

5-باقي گذاردن نامه ، کاغذ كپي (كاربن )بر روي ميز و در پايان وقت اداري يک خطاي حفاظتي است.

6- از انتقال اسناد محرمانه جز در موارد ضروري به منزل و يا همراه داشتن آن جدا" خودداري نمائيد.

7- هرگز سند محرمانه را قبل از خرد شدن در سطل زباله نيندازيد.

8- دشمن منتظر يک لحظه غفلت ماست. هشياري در همه حال ضروريست.

9- آيا مي دانيد غفلت ، قصور و سهل انگاري در رعايت اصول حفاظتي نوعي همکاري با دشمن است؟

10- در مکالمات تلفني ، از بکار بردن اخبار و اطلاعات طبقه بندي شده خودداري نمائيم

 

آدرس :

آدرس :

شیراز - بلوارزند - جنب هلال احمر -ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز-
طبقه هشتم - مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

تماس با مدیریت

شماره تماس مستقیم با مدیریت حراست دانشگاه :
07132359547

شماره فکس :
07132352530

آدرس ایمیل :
herasat@sums.ac.ir

مکان نما